Gặp gỡ hai thí sinh Yên Bái xuất sắc trong top đầu điểm khối C