Yên Bái chủ động an toàn phòng dịch cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020