Yên Bái: Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 - an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế