Yên Bái tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác y tế năm 2022