Giám đốc WHO khu vực Tây Thái Bình Dương thăm và làm việc tại Yên Bái