Yên Bái: Khẩn trương, an toàn tiêm mũi 3 vắc xin phòng Covid-19