Bác sĩ Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh trên tuyến đầu điều trị "F0"