Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh kiểm tra công tác xét nghiệm tầm soát Covid-19 tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh