Điểm tựa vững chắc cho người dân chiến thắng đại dịch