Thành phố Yên Bái "khoanh vùng rộng, phong tỏa hẹp, xét nghiệm nhanh, truy vết thần tốc"