Phim "Ranh giới" VTV phần 2: Xúc động từ loạt hình ảnh đầu tiên