Yên Bái đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin Covid-19 toàn dân