Phụ nữ Yên Bái thi đua trong cuộc chiến chống Covid-19