Yên Bái đẩy mạnh cài đặt ứng dụng Bluezone phòng, chống dịch COVID-19