Những việc học sinh cần làm tại trường và tại nhà để tránh mắc Covid-19