Thành phố Yên Bái siết chặt quản lý chợ phòng, chống COVID-19