Yên Bái tập trung khống chế dịch lây lan diện rộng