Cục Thú y Trung ương kiểm tra công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi tại Yên Bái