Hộ chăn nuôi Yên Bình: Chủ động tiêm phòng, không cho người ngoài vào khu chăn nuôi gia đình