Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Yên Bái Nguyễn Văn Quang chia sẻ về lịch sử hình thành, tiềm năng, lợi thế của tỉnh Yên Bái