Khởi công Dự án xây dựng nhà ở thương mại Melinh Plaza Yên Bái