Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị lấy ý kiến giới thiệu các đồng chí ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX nhiệm kỳ 2021- 2026