Phát biểu của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ lần thứ XIV