Phát biểu chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Trạm Tấu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025