Phát biểu của Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tại Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Yên Bái lần thứ X