Tổ chức trọng thể Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Yên Bái lần thứ X - năm 2020