Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái lần thứ XV sẽ diễn ra ngày 11-12/7