Yên Bái: Tập huấn nghiệp vụ công tác đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ