Xã Yên Hợp, huyện Văn Yên đón bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới