Văn Chấn: Xã Thanh Lương phấn đấu hoàn thành xây dựng nông thôn mới trong năm 2016