Chính thức ra mắt music video "Việt Nam ơi! Đánh bay Covid"