Yên Bái: Chương trình nghệ thuật chào mừng Hội nghị ký kết phối hợp tuyên truyền biển, đảo