Yên Bái dự Hội nghị triển khai công tác dân tộc năm 2022