Yên Bái nơi tuyến đầu chống dịch Covid-19: Tôn vinh không chỉ một ngày