Kênh VietNam Today trao gần 352 triệu đồng ủng hộ "Con đường nhân ái" tại huyện Trạm Tấu giai đoạn 2