Thị trường thực phẩm sau tết ở Yên Bái: Sức mua giảm mạnh, người dân chủ động phòng dịch