Tỉnh đoàn Yên Bái tổ chức Chương trình nghệ thuật “Em là mầm non của Đảng”