40 tác phẩm đạt giải cuộc thi "Ký- phóng sự" và thi ảnh "Nét đẹp Yên Bái" năm 2020 trên Báo Yên Bái