Mù Cang Chải tăng cường đối phó với rét đậm, rét hại