Hội LHPN Yên Bái: Gặp mặt các thế cán bộ Hội và chi hội trưởng tiêu biểu