Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Yên Bái lần thứ VI, năm 2020