Người dân Yên Bái cần chủ động phòng bệnh bạch hầu