Yên Bái chung tay giữ gìn vệ sinh môi trường nông thôn