Thành phố Yên Bái sơ kết xây dựng "Tuyến đường, tuyến phố văn minh đô thị", mô hình "Nhà đẹp, vườn đẹp”