Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội Chi nhánh Yên Bái ủng hộ 400 triệu đồng làm nhà cho người có công, người nghèo