Yên Bái: Khai trương "Gian hàng 0 đồng" và điểm bán hàng giảm giá cho công nhân, người lao động