Phụ nữ Yên Bái chung tay phòng, chống dịch COVID-19