Trên 1.100 cây trám ghép "FFF" trồng trên rừng nghèo kiệt trong “Ngày thứ 7 cùng dân” tại xã Tân Nguyên (Yên Bình)