Yên Bái ký kết hợp tác thúc đẩy tiêu thụ nông sản an toàn lên sàn thương mại điện tử Voso.vn