Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái: Đóng góp hoàn thành "mục tiêu kép" trong năm 2020